teaching

teaching
išmokymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Procesas, kai pasiekiama pakankamų mokymo rezultatų. Visais laikais pedagogų tikslas buvo mokinius išmokyti. Jau J. A. Komenskis reikalavo, kad vaikai būtų išmokyti mokykloje ir jiems nereikėtų papildomai mokytis namie. Bet iki šiol to nepasiekta. Vis dar daug papildomai mokomasi namie, siekiant kompensuoti tai, ko mokykloje neišmokta. Priežastys įvairios: per platus mokymo turinys, netinkami mokymo metodai, mokinių intelektinis pasyvumas ir pan. atitikmenys: angl. teaching vok. Einüben rus. приучение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • teaching — teaching; mi·cro·teaching; …   English syllables

 • Teaching — Teach ing, n. The act or business of instructing; also, that which is taught; instruction. [1913 Webster] Syn: Education; instruction; breeding. See {Education}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • teaching — index didactic, direction (guidance), discipline (field of study), doctrine, edification, education, experience ( …   Law dictionary

 • teaching — [n] education apprenticeship, book learning*, coaching, cultivation, culture, discipline, drilling, enlightenment, guidance, instruction, learning, reading, schooling, training, tutelage, tutoring; concepts 285,287,409 …   New thesaurus

 • teaching — [tē′chiŋ] n. 1. the action of a person who teaches; profession of a teacher 2. something taught; precept, doctrine, or instruction usually used in pl …   English World dictionary

 • teaching — /tee ching/, n. 1. the act or profession of a person who teaches. 2. something that is taught. 3. Often, teachings. doctrines or precepts: the teachings of Lao tzu. [1125 75; ME teching. See TEACH, ING1] * * * Profession of those who give… …   Universalium

 • teaching — noun 1 work/profession of a teacher ADJECTIVE ▪ effective, good ▪ poor ▪ classroom ▪ a system that rewards good classroom teaching ▪ …   Collocations dictionary

 • teaching */*/*/ — UK [ˈtiːtʃɪŋ] / US [ˈtɪtʃɪŋ] noun Word forms teaching : singular teaching plural teachings 1) a) [uncountable] the job of a teacher a career in teaching go into teaching (= become a teacher): I d like to go into teaching. language/English/history …   English dictionary

 • teaching — teach|ing W2S2 [ˈti:tʃıŋ] n [U] 1.) the work or profession of a teacher ▪ She s thinking of going into teaching (=becoming a teacher) . language/science etc teaching ▪ criticisms of English teaching in schools the teaching profession teaching… …   Dictionary of contemporary English

 • teaching — teach|ing [ titʃıŋ ] noun *** 1. ) uncount the job of a teacher: a career in teaching go into teaching (=become a teacher): I d like to go into teaching. language/English/history etc. teaching: Museums and historic buildings are important… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • teaching — n. 1) practice, student teaching 2) team teaching 3) health teaching 4) (misc.) to go into teaching * * * [ tiːtʃɪŋ] student teaching (misc.) to go into teaching health teaching practice team teaching …   Combinatory dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”